SvenskaTorp.se

    

 
 
 
Start      Newest      About Svenska Torp      Knowledge & pleasure      Clippings      Sv.Torp/Facebook      Covid19      Reference     
  
 
 
 

Knowledge & pleasure (links):                   

Magazines

Gård & torp    
På landet/Allt om fritidshus
Allt i hemmet 
Så renoveras torp & gård 
Vi rustade ett torp
Bevara & sköta gammal trädgård

Renovation & taking care

Gysinge byggnadsvård
Byggnadsvård Nääs
Byggnadsvård Qvarnarp
Kulturhantverkarna

Organizations, authorities etc.

Svenska Antiknätet
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Forum Kulturteknik
Föreningen Skånska Gårdar
Hälsingegårdar

Kulturdepartementet
Kulturnät Sverige
Regionmuseet i Skåne
Riksantikvarieämbetet

Building materials old houses

Ekhagens byggnadvård
Fönsterantiken
Spiken i kistan
Hagelsrum Handtryck
Claessons Trätjära
Hus till hus
Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik
Pannplåt - Pokab
Slamfärg - Falu rödfärg

Linoljefärg - Wibo Färg
Linoljefärg - Ottossons färg
Lertegel - Hedenstedt

Äggoljatempera - Av jord
Äggoljatempera - Ovolin
Tapeter - Lim och handtryck

Tapeter- Birgit Burström
Vittinge taktegel

Before you buy

Consumers info Fast.Mäkl.Inspektion
Wastewater - Avloppsguiden
Small sewage-systems - VA guiden
Strandskydd (Beach protection) - Länsstyrelsen
Allemansrätten (public access) - Naturvårdsverket 
Skogsvårdslagen (Forest care)

Renting house in sweden

Lilla Huset